Kalite Politikamız!

 
 
 
 

Kalite Politikamız!

Yay Market 2006 yılıyla beraber ISO 9001:2000 kalite güvence belgesi almaya hak kazanmıştır. Bununla birlikte daha önceden var olan kalitenin bir yaşam biçimi olduğu prensibi bir kez daha perçinlenmiş ve tescil edilmiştir. Kalite politikamızda bilginize sunulmuştur.

* Yay Market tüm çalışanlarıyla birlikte güvenilir bir firma olmayı kendisine prensip edinmiştir
* Müşteri ile ilk temastan işin sonuna kadar kusursuz hizmet esastır
* Yay Market tüm çalışanları ile bir takımdır. Bu takımda yer alan herkes, kalite sistem standartlarının oluşturulması ve uygulanmasından sorumludur
* Yay Market hem sektörün hem de toplumun gelişmesine katkıda bulunmak için üzerine düşen görevleri yerine getirir. Vizyonu sektöründe her zaman lider olmaktır
* Yay Market kaliteyi istenilen üretim metotlarıyla sunar
* Müşteri memnniyeti esasında hizmet eder
* Hataları oluşmadan önlenmesi için üretim akışını sürekli denetim altında tutar
* Kaliteli bir yaşam biçimi olarak bakar
* Zamanında teslim sözü teminatıdır
* Dürüst, güvenilir ve kaliteli hizmet etmeyi şirket politikası olarak taahhüt eder

YAY MARKET, iş sağlığı ve güvenliğini kurumsal sürdürebilirliğinin temel taşı olarak görmekte ve her durumda gözetmektedir. Günümüz dünyasında giderek yitirilen kaynakların korunması gelecek nesillerin, sürekli kalkınma ve büyümenin var olabilmesi için büyük önem taşımaktadır.

Bu bilinçle üretim yapan YAY MARKET tüm faaliyetlerinde öncelikle iş güvenliği, çevre ve kalite politikalarını gözetmektedir. Şirket, faaliyetlerini yürütürken atıklarını en aza indirgemek, doğal kaynakları korumak, toprak, su ve hava kirliliğini önlemek için gerekli tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Ayrıca, İSG konularında da riskleri en aza indirgemek için uygulamalar geliştirmekte ve bu uygulamalara tüm çalışanların aktif katılımını sağlamaktadır.

İş Güvenliği, Çevre ve Kalite Politikalarımız;

YAY MARKET 1965 yılından beri makina ve yedek parçaları üretmektedir. Yola çıktığı ilk günden beri iş güvenliğine büyük önem gösteren, çevreye duyarlı bir anlayışla daha kaliteli ürün üretmek ve daha kaliteli hizmet vermek amacıyla güçlü ve dinamik kadrosuyla durmadan çalışmaktadır. YAY MARKET kaliteyi iş hayatının her alanında ilke edinmiş bir firma olarak;

*Müşterilerine ve ürün kalitesine gösterdiği titizliği, çalışanların sağlığını ve çevreyi korurken de aynı hassasiyetle göstermeyi
*Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde kalite seviyesini yakalamayı ve sürekliliğini sağlamayı
*Faaliyetlerinin her aşamasında çevresel etkileri ve İSG risklerini düzenli gözden geçirerek, bu doğrultuda amaç, hedef ve önleyici faaliyetleri belirleyip uygulamayı
*Çalışanlarının bilinçli katılımı ile sürekli gelişim sağlamayı
*Yürürlükte olan iş güvenliği ve çevre mevzuatlarına eksiksiz uymayı
*Çalışanlarının sürekli eğitimi ile bireysel çevre ve İSG bilinçlerini ve farkındalıklarını sağlamayı ve arttırmayı
*Çevre kirliliğini önlemeyi, doğal kaynak tüketimini ve atık oluşumunun azaltılmasını sağlamayı
*Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliği konularında iş birliği içinde olarak verimliliği ve uzun vadeli karlılığı arttırmayı
başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanlarının destek ve katılımlarıyla taahhüt etmektedir.

 
 

|